Retrofit z R22

 

R_22_-_Kopia.jpgCzynnik R22 (CHF2Cl dwufluorochlorometan) jest substancją zubożającą warstwę ozonową. Rozporządzenie (WE) nr 1005/2009 w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową wprowadziło istotne ograniczenia w stosowaniu tego czynnika. W wyniku tych regulacji, szereg instalacji chłodniczych wymaga wymiany czynnika R22 na nowsze odpowiedniki, a to natomiast determinuje potrzebę dostosowania instalacji do nowego czynnika.

Jeśli posiadają Państwo instalację z czynnikiem R22 to zapraszamy do kontaktu. Pomożemy Państwu ocenić jej szczelność i jeśli zaistnieje taka potrzeba, to dokonamy konwersji Państwa instalacji na inny czynnik.

Chłod Servis. Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i realizacja: Internet-media.pl